• băng rôn (4)

cơ sở sản xuất

thứ r
mặt nạ (5)
phòng thí nghiệm
xưởng sinh học
mặt nạ (1)
mặt (3)
mặt (2)
erg