• băng rôn (4)

Lịch sử

Giới thiệu về lịch sử phát triển của công ty

 • 2002
  Công ty thành lập
 • 2005
  Chứng nhận ISO 9000 & 13485 và chứng nhận CE
 • 2009
  Y tế Canada phê duyệt
 • 2012
  Hoàn thành thành công FDA kiểm toán tại chỗ
  Chứng nhận CE của hệ thống theo dõi đường huyết
 • 2015
  Hoàn thành thành công FDA kiểm toán tại chỗ
 • 2018
  MDSAP cấp giấy chứng nhận
  Máy hút sữa Chứng nhận FDA và CE
 • 2020
  Doanh thu đạt 250 triệu USD
  Chống lại Covid-19
 • 2021
  Hoàn thành thành công chứng nhận CE
  của băng xét nghiệm COVID-19
 • 2021
  Hoàn thành thành công chứng nhận CE
  của UA, HB, HCG, LH, FSH, Khả năng sinh sản kỹ thuật số