• băng rôn (4)

Giải pháp COVID-19

Giải pháp COVID-19

 • pdf
  Tuyên bố về giám sát các biến thể SARS-CoV-2
 • pdf
  Gói chèn băng xét nghiệm nhanh kháng thể trung hòa SARS-CoV-2
 • pdf
  Gói chèn Xét nghiệm nước bọt kháng nguyên SARS-CoV-2
 • pdf
  Gói chèn Băng xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (Nước bọt)
 • pdf
  Gói chèn băng xét nghiệm kết hợp kháng nguyên SARS-CoV-2 & cúm A+B
 • pdf
  Gói chèn Băng xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (Hầu họng, Mũi họng, Que ngoáy mũi)
 • pdf
  Tờ hướng dẫn gói Băng xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (Hầu họng, Mũi họng, Que ngoáy mũi) bằng tiếng Đức
 • pdf
  Tờ hướng dẫn sử dụng Xét nghiệm Lolly Nước bọt Kháng nguyên SARS-CoV-2 bằng tiếng Đức
 • pdf
  Gói chèn Băng xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để tự xét nghiệm (OTC CE1434) NL
 • pdf
  Gói chèn Băng xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để tự xét nghiệm (OTC CE1434) IT
 • pdf
  Gói chèn Băng xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để tự xét nghiệm (OTC CE1434) ES
 • pdf
  Gói chèn Băng xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để tự xét nghiệm (OTC CE1434) VI
 • pdf
  Gói chèn Băng xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để tự xét nghiệm (OTC CE1434) DE
 • pdf
  Gói chèn Băng xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để tự xét nghiệm (OTC CE1434) FR
 • pdf
  Phụ kiện gói của BG201
 • pdf
  Phụ kiện gói của BG202
 • pdf
  Phụ kiện gói của BG203
 • pdf
  Phụ kiện gói của BG205
 • pdf
  Phụ kiện gói của BG208
 • pdf
  Tờ hướng dẫn sử dụng BG707-đen
 • pdf
  Tờ hướng dẫn sử dụng BG707-white
 • pdf
  Tờ hướng dẫn sử dụng BG709-đen
 • pdf
  Tờ hướng dẫn sử dụng BG709-white
 • pdf
  Phụ kiện gói BS-102
 • pdf
  Phụ kiện gói BS-602